Музичка секција Средње школе Брус, тонско снимање извођења традиционалних песама за потребе објављивања компакт-диска Ој јабуко зеленико: радионице српског традиционалног певачког наслеђа и  његови настављачи, у издању Музиколошког института САНУ

Музичка секција Средње школе Брус, тонско снимање извођења традиционалних песама за потребе објављивања компакт-диска Ој јабуко зеленико: радионице српског традиционалног певачког наслеђа и његови настављачи, у издању Музиколошког института САНУ

Ученици  музичке секције Средње школе Брус, у сарадњи са ученицима одсека за српско традиционално певање музичке школе у Брусу, под руководством проф. Марије Милосављевић, су учествовали у  снимању компакт диска у издању Музиколошког института.

Ученици су извели десетак традиционалних песама из бруског краја, заједно са гусларом Александром Пршићем из Криве Реке,  Росом Ковачевић из Тршановаца и професорком музичке културе Маријом Милосављевић.

Више информација на:
https://www.ogranaknis.sanu.ac.rs/etnomuzikoloska-radionica-oj-jabuko-zeleniko/?fbclid=IwAR0iD-hC5fizCPeX0aI63iTmHkwOZ8NAhB-t3QPx0MUroQl2U7MbW5BGceg