Упис у школској 2024/25 години

Упис у школској 2024/25 години

Средња школа у Брусу у школској 2024/25 уписује 132 ученика у 6 образовних профила: Гимназија – општи тип и Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику, Финансијско-рачуноводствени техничар, Туристички техничар, Конобар и Кувар.
Министарство просвете Републике Србије је Средњој школи у Брусу одобрило за упис у школској 2024/2025 години 132 ученика у 5 одељења и 6 образовних профила, и то:

Гимназија – Општи тип, 28 ученика

Програм овог смера обухвата најшири опсег знања из природних и друштвених наука пружајући ученицима могућност да по завршетку средњошколског образовања буду спремни за студије на факултету било ког профила.

Гимназија – Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику, 20 ученика

Намењено је специјалистичком образовању ученика који имају изражене способности за рачунарство и информатику – дигитална писменост, познавање програмирања и база података које ће ученици стећи у гимназијском ИТ одељењу биће важне за њихов даљи развој. Матуранти овог одељења могу да наставе школовање на факултетима али и да по завршетку гимназије постану део иновативних стартап компанија, веб-дизајнери, креатори апликација…

Ученици који су се пријавили за пријемни испит у Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, њих двадесетшесторо, полажу испит у Средњој школи Брус 18. маја 2024. године.

Економија, право и администрација – Финансијско-рачуноводствени техничар, 28 ученика

Овај образовни профил ученици уписују да би стекли знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова и послова платног промета, затим неопходна правна и економска знања, као и практична знања из области оснивања привредних друштава… Након завршеног школовања оспособљени су за обављање финансијско – рачуноводствених послова, састављање и презентација финансијских и пореских извештаја и могу се запослити у банкама, осигуравајућим фирмама, књиговодственим агенцијама… Многи ученици се одлучују и да упишу факултете што са успехом и чине.

Трговина, угоститељство и туризам – Туристички техничар, 28 ученика

Овај смер је веома занимљив за ученике који воле путовања и маштају о томе да једног дана њихов посао укључује и посете европским и светским местима и дестинацијама. Током школовања осим обавезних предмета, савладаће и стручне предмете попут агенцијског и хотелијерског пословања, економике туризма, маркетинга у туризму… Ученици овог образовног профила се школују и за даље школовање на факултетима истог или сличног усмерења па чак и за упис на друге факултете.

Трговина, угоститељство и туризам – Конобар, 14 ученика

Овај смер трогодишњег образовања одвија се у циљу оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем уз изузетан нагласак на стицању и усавршавању практичних знања. Занимање конобара захтева познавање бонтона, опште културе, пријатност у понашању као и других способности које се стичу кроз праксу у угоститељским објектима и хотелима са којима школа има уговоре.

Трговина, угоститељство и туризам – Кувар, 14 ученика

Овај трогодишњи смер ученицима нуди стицање знања и вештина кувара кроз теоријску наставу, вежбе и практичну наставу. Током школовања ученици имају велики број часова практичне наставе обучавајући се за припрему, израду, сервирање и декорисање јела у кухињама угоститељских објеката и хотела са којима школа има потписане уговоре. Ученици смера кувар активни су на такмичењима остварујући успехе и након школовања веома лако налазе посао.

Средња школа у Брусу у свом раду примењује постојеће наставне планове и програме које је прописало Министарство просвете Републике Србије уз иновације у настави, индивидуални рад ученика, бројне ваннаставне активности, безбедно окружење и пријатну атмосферу