Бобић Гордана

Бобић Гордана

Година рођења: 1951.

Почетак рада у просвети: 1993.

Престанак рада у просвети: 1993.

Звање: II степен образовања