Бранко Јакшић

Година рођења: 1987.

Почетак рада у просвети: 2017.

Звање: дипломирани географ – туризмолог

Предмети које предаје: географија, туристичка географија, пословна информатика у туризму и угоститељству

Разредно старешинство: нема