Ивезић Сретен

Ивезић Сретен

Година рођења: 1958.

Почетак рада у просвети: 1997.

Престанак рада у просвети: 1997.

Звање: VI степен образовања