Мирјана Јотић

Мирјана Јотић

Година рођења: 1971.

Почетак рада у просвети: 2012.

Престанак рада у просвети: 2013.

Звање: конфекционар кројач

Предмети које је предавала: кројење