Најдановић Драгана

Година рођења: 1955.

Почетак рада у просвети: 1984.

Престанак рада у просвети: 1987.

Звање: Професор српског језика

Предмети које је предавала: Српски језик