Петровић Борисав

Петровић Борисав

Година рођења: 1959.

Почетак рада у просвети: 1984.

Престанак рада у просвети: 1985.

Звање: Професор географије

Предмети које је предавао: Географија