Шабатић Шабо

Година рођења: 1959.

Почетак рада у просвети: 1984.

Престанак рада у просвети: 1984.

Звање: Професор историје

Предмети које је предавао: Историја