Снежана Шљивић

Снежана Шљивић

Година рођења: 1965.

Почетак рада у просвети: 1987.

Престанак рада у просвети: 2001.

Звање: Виша текстилна школа