Станојевић Снежана

Станојевић Снежана

Година рођења: 1971.

Почетак рада у просвети: 1997.

Престанак рада у просвети: 1998.

Звање: Апсолвент енглеског