Татић Раде

Татић Раде

Година рођења: 1961.

Почетак рада у просвети: 1989.

Престанак рада у просвети: 1990.

Звање: II степен образовања