Вукајловић Јован

Вукајловић Јован

Година рођења: 1965.

Почетак рада у просвети: 1991.

Престанак рада у просвети: 1992.

Звање: II степен образовања