Зора Павловић

Година рођења: 1984.

Почетак рада у просвети: 2018.

Завршетак рада у просвети: 2018.

Звање: дипломирани географ

Предмети које је предавала: географија