металски предмети

Планић Јован

Година рођења (1956) Почетак рада у просвети – 1982. Звање – машински инжењер Предмети које предаје – машинска група предмета Разредно старешинство – има

Милутин С. Поповић

Година рођења: 1940. Почетак рада у просвети: 1975. Звање: Професор за обуку металских занимања Предмети које предавао: Металски предмети

Радиша Видојевић

Година рођења (1949) Звање – виша техничка школа Предмети које предаје – металски предмети Разредно старешинство – нема