Подручје рада и образовни профил I II III IV Свега
  Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика
ГИМНАЗИЈА
Општи тип 2 38 2 36 2 34 2 34 8 142
ЕКОНОМИЈА
Економски техничар 1 29 1 30 1 29 1 32 4 120
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Конобар 1 5 1 10 1 5 0 0 3 20
Кувар   9   8   7 0 0   24
Посластичар       5   5 0 0   10
Туристички техничар 1 29 1 28 1 25 1 24 4 106
Угостетљски техничар 0 0 0 0 0 0 1 19 1 19
УКУПНО 5 110 5 117 5 105 5 109 20 441