ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД ОБАВЉАЋЕ  СЕ У ЈЕДНОЈ СМЕНИ

Овакав начин организовања наставе најцелисходнији је са становишта коришћења простора учионица и кабинета као и фискултурне сале, зависно од саобраћаја на територији општине, пошто велики број ученика путује.

Почетак наставе је у 07.30 часова, а завршетак у 13.45 сати.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

I час 07.30 – 8.15
II час 08.20 – 9.05
III час 09.25 – 10.10
IV час 10.15 – 11.00
V час 11.10 – 11.55
VI час 12.00 – 12.45
VII час 12.50 – 13.35

 

Рекреативна пауза предвиђена је у трајању од 20 минута, између II и III часа, а између IV и V часа 10 минута. У времену пре и после часова остављен је простор за извођење допунске и додатне  наставе, као и слободних активности.

Радно време директора траје од 7.30 до 15.30 часова

Радно време секретаријата и рачуноводства траје од 7.00 до 15.00 часова

Радно време педагошке службе траје од 7.00 до 13.00 часова

Радно време библиотеке траје од 7.00 до 13.00 часова