Табеларни прорачуни, вежбе

Активна настава

Савремене методе које ученикa чине активним субјеkтом у настави

Савремена настава

Иновације у настави подржане савремено опремљеним кабинетима

Преданост у раду

Настава оријентисана према исходима и стандардима

Ученик

у центру наставног процеса

KONTAKT

e-mail: srskolabrus@open.telekom.rs
тел. секретар: 037 825 167
тел. директор: 037 827 726
ул. Братиславе Петровић бр. 69, 37220 Брус

TOP