Анђелковић Драгојло

Година рођења: 1951.

Почетак рада у просвети: 1987.

Престанак рада у просвети: 1988.

Звање: Апсолвент машинства

Предмети које је предавао: Машинска група предмета