Група машинских предмета

Вујанац Горана

Година рођења: 1961. Почетак рада у просвети: 1988. Престанак рада у просвети: 1990. Звање: Наставник машинства Предмети које је предавао: Машинска група предмета

Анђелковић Драгојло

Година рођења: 1951. Почетак рада у просвети: 1987. Престанак рада у просвети: 1988. Звање: Апсолвент машинства Предмети које је предавао: Машинска група предмета

Добривоје Цвејић

Година рођења: 1957. Почетак рада у просвети: 1987. Престанак рада у просвети: 1992. Звање: Апсолвент машинства Предмети које је предавао: Машинска група предмета

Алексић Радољуб

Година рођења: 1961. Почетак рада у просвети: 1986. Престанак рада у просвети: 1988. Звање: Професор машинске групе предмета Предмети које је предавао: Машинска група предмета

Вера Видојевић

Година рођења: 1962. Почетак рада у просвети: 2015. Завршетак рада у просвети: 2015. Звање: металостругар Предмети које је предавала: металостругарство

Саша Ђорђевић

Година рођења: 1970. Почетак рада у просвети: 2015. Завршетак рада у просвети: 2015. Звање: металостругар Предмети које је предавао: металостругарство

Миломир Јовановић

Година рођења: 1975. Почетак рада у просвети: 2014. Завршетак рада у просвети: 2014. Звање: металостругар Предмети које је предавао: металостругарство

Павловић Мирослав

Година рођења: 1953. Почетак рада у просвети: 1984. Престанак рада у просвети: 1987. Звање: Професор машинства Предмети које је предавао: Машинска група предмета

Горан Павловић

Година рођења: 1965. Почетак рада у просвети: 2013. Завршетак рада у просвети: 2014. Звање: металостругар III и IV степен Предмети које је предавао: металостругарство

Зоран Миљаковић

Година рођења: 1959. Почетак рада у просвети: 1983. Звање: Наставник машинства Предмети које предаје: Машинска група предмета

Page 1 of 212