Добривоје Цвејић

Година рођења: 1957.

Почетак рада у просвети: 1987.

Престанак рада у просвети: 1992.

Звање: Апсолвент машинства

Предмети које је предавао: Машинска група предмета