Павловић Мирослав

Година рођења: 1953.

Почетак рада у просвети: 1984.

Престанак рада у просвети: 1987.

Звање: Професор машинства

Предмети које је предавао: Машинска група предмета