Благојевић Урошевић Будимка

Благојевић Урошевић Будимка

Година рођења: 1953.

Почетак рада у просвети: 1985.

Престанак рада у просвети: 1985.

Звање: Дипломирани хемичар

Предмети које је предавала: Хемија