Хемија

Раичевић Вукица

Година рођења: 1973. Почетак рада у просвети: 1999. Престанак рада у просвети: 1999. Звање: Професор хемије

Слађана Крстић

Година рођења: 1988. Почетак рада у просвети: 2019. Завршетак рада у просвети: 2020. Звање: дипломирани хемичар Предмети које је предавала: хемија

Весна Максимовић

Година рођења: 1988. Почетак рада у просвети: 2018. Завршетак рада у просвети: 2019. Звање: дипломирани хемичар Предмети које је предавала: хемија

Слађана Крпић

Година рођења: 1988. Почетак рада у просвети: 2017. Завршетак рада у просвети: 2018. Звање: дипломирани хемичар Предмети које је предавала: хемија

Стевовић Новица

Година рођења (1955) Почетак рада у просвети – 1980. Звање – дипломирани хемичар Предмети које предаје – хемија Разредно старешинство – нема

Благојевић Урошевић Будимка

Година рођења: 1953. Почетак рада у просвети: 1985. Престанак рада у просвети: 1985. Звање: Дипломирани хемичар Предмети које је предавала: Хемија

Ружић Мирослав

Година рођења (1946) Почетак рада у просвети – 1971 Звање – природно математички факултет Предмети које предаје – хемија Разредно старешинство – има

Мирела Ралић

Година рођења: 1975. Почетак рада у просвети: 2013. Завршетак рада у просвети: 2013. Звање: професор хемије Предмети које је предавала: хемија

Дикосава Шарановић

Година рођења: 1935. Почетак рада у просвети: 1960. Звање: Природно-математички факултет Предмети које је предавала: биологија и хемија Носилац ордена рада са сребрним венцем

Радмила Милановић

Година рођења: 1925. Почетак рада у просвети: 1953. Звање: Професор физике и хемије Предмети које предаје: Физика и хемија

Page 1 of 212