Стевовић Новица

Стевовић Новица

Година рођења (1955)

Почетак рада у просвети – 1980.

Звање – дипломирани хемичар

Предмети које предаје – хемија

Разредно старешинство – нема