Будимка Урошевић

Будимка Урошевић

Година рођења: 1953.

Почетак рада у просвети: 2010.

Завршила Природно-математички факлтет

Предмети које је предавала: хемија