Мирјана Милуновић

Година рођења: 1956.

Почетак рада у просвети: 1986.

Престанак рада у просвети: 1987.

Звање: Професор марксизма

Предмети које је предавала: Основе марксизма