Основе марксизма

Мирјана Милуновић

Година рођења: 1956. Почетак рада у просвети: 1986. Престанак рада у просвети: 1987. Звање: Професор марксизма Предмети које је предавала: Основе марксизма

Светислав М. Милуновић

Година рођења: 1954. Почетак рада у просвети: 1982. Звање: Професор социологије и марксизма Предмети које предаје: Основе марксизма, социологија