Мирјана Вељковић

Мирјана Вељковић

Година Рођења – (1939)

Почетак рада у просвети – (1966)

Звање – дипломирани математичар

Предмети које предаје – математика и нацртна геометрија

Разредно старешинство – има