Математика

Живанчевић Љиљана

Година рођења (1955) Почетак рада у просвети – 1984. Звање – апсолвент математике Предмети које предаје – математика Разредно старешинство – има

Андрејић Јован

Година рођења: 1960. Почетак рада у просвети: 1989. Престанак рада у просвети: 1990. Звање:Природни математички факултет Предмети које је предавала: Математика

Марјана Тимотијевић

Година рођења: 1992. Почетак рада у просвети: 2018. Завршетак рада у просвети: 2018. Звање: дипломирани математичар Предмети које је предавала: математика

Стоиљковић Љубиша

Година рођења (1955) Почетак рада у просвети – 1981. Звање – апсолвент математике Предмети које предаје – математика Разредно старешинство – нема

Вуковић Љиљана

Година рођења (1955) Почетак рада у просвети – 1981. Звање – апсолвент математике Предмети које предаје – математика Разредно старешинство – нема

Рољовић Даница

Година рођења: 1961. Почетак рада у просвети: 1988. Престанак рада у просвети: 1990. Звање: Наставник математика Предмети које је предавала: Математика

Милисављевић Радиша

Година рођења (1955) Почетак рада у просвети – 1980. Звање – апсолвент природно математичког факултета Предмети које предаје – математика Разредно старешинство – нема

Крстић Небојша

Година рођења (1955) Почетак рада у просвети – 1980. Звање – апсолвент природно математичког факултета Предмети које предаје – математика Разредно старешинство – неам

Михајловић Славољуб

Година рођења (1953) Почетак рада у просвети – 1980. Звање – природно математички факултет Предмети које предаје – математика Разредно старешинство – има

Деринац Драгољуб

Година рођења (1955) Почетак рада у просвети – 1979. Звање – апсолвент природно-математичког факултета Предмети које предаје – математика Разредно старешинство – има

Page 1 of 212