Рољовић Даница

Рољовић Даница

Година рођења: 1961.

Почетак рада у просвети: 1988.

Престанак рада у просвети: 1990.

Звање: Наставник математика

Предмети које је предавала: Математика