Радоје М. Матић

Година рођења: 1953.

Почетак рада у просвети: 1977.

Звање: Професор електротехнике

Предмети које предаје: Електроинсталатерство

Тренутно занимање: Активан пчелар