Радован Московљевић

Година рођења: 1955.

Почетак рада у просвети: 1984.

Звање: Апсолвент народне одбране, професор физике

Предмети које предавао: Физика, одбрана и заштита