Физика

Тодоровић Милијана

Година рођења: 1957. Почетак рада у просвети: 1989. Престанак рада у просвети: 1991. Звање:Професор физике Предмети које је предавала: Физика

Ђолић Оливера

Година рођења (1948) Почетак рада у просвети – 1980. Звање – филозофски факултет Предмети које предаје – физиа Разредно старешинство – нема

Московљевић Живка

Година рођења (1954) Почетак рада у просвети – 1978. Звање – филозофски факултет Предмети које предаје – физика Разредно старешинство – има

Петровић Зоран

Година рођења: 1952. Почетак рада у просвети: 1986. Престанак рада у просвети: 1987. Звање: Наставник физике Предмети које је предавао: Физика  

Маријета Петровић

Година рођења: 1970. Почетак рада у просвети: 2013. Завршетак рада у просвети: 2013. Звање: професор физике Предмети које је предавала:физика

Радован Московљевић

Година рођења: 1955. Почетак рада у просвети: 1984. Звање: Апсолвент народне одбране, професор физике Предмети које предавао: Физика, одбрана и заштита

Верољуб Милутиновић

Година рођења: 1956. Почетак рада у просвети: 1980. Звање: Апсолвент машинства Предмети које предаје: Физика  

Живојин С. Чукурановић

Година рођења: 1939. Почетак рада у просвети: 2010. Звање: дипломирани физичар Предмети које је предавао: физика

Јелица Збиљић

Година рођења (1948) Почетак рада у просвети – 1972. Звање – природно математички факултет Предмети које предаје – физика Разредно старешинство – нема

Радмила Милановић

Година рођења: 1925. Почетак рада у просвети: 1953. Звање: Професор физике и хемије Предмети које предаје: Физика и хемија