Тодоровић Милијана

Тодоровић Милијана

Година рођења: 1957.

Почетак рада у просвети: 1989.

Престанак рада у просвети: 1991.

Звање:Професор физике

Предмети које је предавала: Физика