РАСПОРЕД ЗА БЛОК НАСТАВУ ИЗ ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ОБУКЕ
ДРУГИ РАЗРЕД:
Од 20.05.- 24.05.2024.
ТРЕЋИ РАЗРЕД:
Од 27.11.- 01.12.2023.
Од 22.04. – 26.04.2024.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:
Од 11.12.- 15.12.2023.
Од 15.04.- 19.04.2024.
Од 13.05.-17.05.2024.

РАСПОРЕД ЗА БЛОК НАСТАВУ ИЗ АГЕНЦИЈСКОГ И ХОТЕЛИЈЕРСКОГ ПОСЛОВАЊА И
ПРОФЕСИОНАЛНУ ПРАКСУ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ

ТЕХНИЧАР И ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

ПРВИ РАЗРЕД
Од 02.10. до 06.10.2023. године
Од 04.12. до 08.12.2023. године
Од 13.05. до 17.05.2024. године
Од 17.06. до 21.06.2024. године-професионална пракса
ДРУГИ РАЗРЕД
Од 09.10. до 13.10.2023.године
Од 11.12. до 15.12.2023.године
Од 26.02. до 01.03.2024.године
Од 20.05. до 24.05.2024.године
Од 17.06. до 21.06.2024. године-професионална пракса
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Од 16.10. до 20.10.2023.године
Од 18.12. до 22.12.2023.године
Од 29.01. до 02.02.2024.године
Од 19.02. до 23.02.2024.године
Од 10.06. до 21.06.2024. године-професионална пракса
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Од 23.10. до 27.10.2023. године
Од 25.12. до 29.12.2023. године
Од 22.01. до 26.01.2024. године
Од 05.02. до 09.02.2024. године

РАСПОРЕД ЗА БЛОК НАСТАВУ И ПРОФЕСИОНАЛНУ ПРАКСУ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ

КУВАР И КОНОБАР

ПРВИ РАЗРЕД-Конобар и Кувар
Од 04.12. до 08.12.2023. године
Од 22.04. до 26.04.2024.године
Од 17.06. до 21.06.2024. године – професионална пракса

ДРУГИ РАЗРЕД-Кувар
Од 04.12. до 08.12.2023. године
Од 05.02. до 09.02.2024.године
Од 22.04. до 26.04.2024.године
Од 10.06. до 21.06.2024.године – професионална пракса
ТРЕЋИ РАЗРЕД-Кувар
Од 23.10. до 27.10.2023. године
Од 27.11. до 01.12.2023. године
Од 29.01. до 02.02.2024.године
Од 01.04. до 05.04.2024.године