РАСПОРЕД ЗА БЛОК НАСТАВУ ИЗ ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ОБУКЕ

 

  ДРУГИ РАЗРЕД:

–          Од 22.05.2023. – 26.05.2023.

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД:

–           Од 20.03.2023. – 24.03.2023.

–           Од 15.05.2023. – 19.05.2023.

 

             

РАСПОРЕД ЗА БЛОК НАСТАВУ ИЗ АГЕНЦИЈСКОГ И ХОТЕЛИЈЕРСКОГ ПОСЛОВАЊА И ПРОФЕСИОНАЛНУ ПРАКСУ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР И ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 

ПРВИ РАЗРЕД

Од 05.12. до 09.12.2022. године

Од 27.03. до 31.03.2023. године

Од 24.04. до 28.04.2023. године

Од 14.06. до 20.06.2023. године-професионална пракса

ДРУГИ РАЗРЕД

Од 17.10.до 21.10.2022.године

Од 12.12. до 16.12.2022.године

Од 30.01. до 03.02.2023.године

Од 27.02. до 03.03.2023.године

Од 14.06. до 20.06.2023. године-професионална пракса

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Од 28.11. до 02.12.2022.године

Од 26.12. до 30.12.2022.године

Од 16.01. до 20.01.2023.године

Од 06.02. до 10.02.2023.године

Од 07.06. до 20.06.2023. године-професионална пракса

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Од 19.12. до 23.12.2022. године

Од 23.01. до 27.01.2023. године

Од 20.02. до 24.02.2023. године

Од 20.03. до 24.03.2023. године

 

 

РАСПОРЕД ЗА БЛОК НАСТАВУ И ПРОФЕСИОНАЛНУ ПРАКСУ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУВАР

 

 ПРВИ РАЗРЕД

          Од 19.12. до 23.12.2022. године

          Од 15.05. до 19.05.2023.године

          Од 12.06. до 16.06.2023. године – професионална пракса

 

ДРУГИ РАЗРЕД

          Од 12.12до 16.12.2022. године

          Од 06.02. до 10.02.2023.године

          Од 24.04до 28.04.2023.године

          Од 05.06. до 09.06.2023.године – професионална пракса

          Од 12.06. до 16.06.2023.године – професионална пракса

 

 ТРЕЋИ  РАЗРЕД

          Од 17.10. до 21.10.2022. године

          Од 05.12. до 9.12.2022. године

          Од 16.01до 20.01.2023.године

          Од 27.02до 03.03.2023.године