Упис 2019/2020

Упис 2019/2020

 

Поштовани ученици, поштовани родитељи,

Средња школа Брус уписује следећа одељења у школској 2019/2020 години:

  • Једно одељење гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, 20 ученика

  • Два одељења гимназије општи тип, 60 ученика

  • Једно одељење туристичко хотелијерског техничара, 30 ученика

  • Једно комнибовано одељење конобар – кувар 15 ученика по профилу, укупно 30 ученика

Информатор о упису ученика у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Правилник о упису у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Пријава за полагање пријемног испита за рачунарско одељење за школску 2018/2019. годину

Пријемни испит из математика за обдарене ученике у рачунарској гимназији из 2014 године

Пријемни испит из математика за обдарене ученике у рачунарској гимназији из 2015 године

Пријемни испит из математика за обдарене ученике у рачунарској гимназији из 2016 године

Пријемни испит из математика за обдарене ученике у рачунарској гимназији из 2017 године

Обавештење о пријављивању за полагање пријемног испита за упис у одељење гимназије за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство

П Р И Ј А В А  за полагање пријемног испита за упис у одељење гимназије за ученике са посебним споспбнпстима за инфпрматику и рачунарство Средње школе у Брусу