Међународни дан борбе против Вршњачког насиља

Међународни дан борбе против Вршњачког насиља

Поводом обележавања Међународног дана борбе против Вршњачког насиља, представници Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  окупили су чланове Вршњачког тима за борбу против насиља и пустили им кратак филм о вршњачком насиљу након чега је развијена одговарајућа дискусија( о узроцима, жртвама, улогама институција и сваког појединца у друштву). Због епидемиолошке ситуације и поштовања мера заштите ученици су били подељени у две групе