План реализације припремне наставе за полагање поправног испита из Агенцијског и хотелијерског пословања

План реализације припремне наставе за полагање поправног испита из Агенцијског и хотелијерског пословања

– 16.08.2021. године од 10 сати (4 часа)

– 17.08.2021. године од 10 сати (4 часа)

– 18.08.2021. године од 10 сати (4 часа)

– 19.08.2021. године од 10 сати (4 часа)

– 20.08.2021. године од 10 сати (4часа)

 

У Брусу , 22.06.2021. године

предметни професор
Предраг Татић