Ванредни испити у априлском испитном року

Ванредни испити у априлском испитном року

Р А С П О Р Е Д

Полагања ванредних испита у априлском  испитном року 2022 године

 

Свечани пријеми :           Полагање 04.04. 2022 године у 13.30 часова

Комисија: 1.Ивица  Иванов,  испитивач,

 1. Влада Кљајић, члан комисије

 2. Горан  Гашић, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Јовановић  Иван

СТАТИСТИКА:              Полагање 04.04.2022. год. у 13:30

Комисија: 1. Лидија  Дачковић, испитивач

 1. Виолета Аздејковић, члан комисије

 2. Снежана  Шовић, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Јовановић  Бојана

          КУВАРСТВО :     Полагање 04.04.2022. године у 13.30часова

Комисија: 1. Вукајловић Јелена, испитивач,

 1. Којић Весна, члан комисије

 2. Ратковић  Слађана, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици:Богдановић Виолета

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА:    Полагање 11.04.2022. год. у 13:30

Комисија: 1. Мина Момировић, испитивач

                  2.Марија Ступар, члан комисије

 1. Данијела Збиљић, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Јовановић Иван

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА: Полагање:   11.04.2022 .године у 13:30

Комисија: 1. Дејан Бојовић, испитивач,

 1. Бојан Јаковљевић, члан комисије

 2. Горан Гашић, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Максић Данијел,

ПРЕДУЗЕТНИШТВО: Полагање 11.04.2022. године у 13.30 часова

Комисија: 1. Бојан Јаковљевић, испитивач,

 1. Дејан Бојовић, члан комисије

 2. Горан Гашић, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Станојевић Ивана,

 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ:  Полагање 11.04.2022. године у 14:00 часова

Комисија: 1. Дејан Бојовић, испитивач,

 1. Бојан Јаковљевић, члан комисије

 2. Горан Гашић председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Тодоровић  Александар

ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ:  Полагање 11.04.2022. год. у 13:30

Комисија: 1. Данијела Збиљић, испитивач

 1. Марија Ступар, члан комисије

 2. Мина Момировић, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Видојевић Јована,

 

ГЕОГРАФИЈА  КУЛТУРЕ:   Полагање  12.04.2022. године у 13:30 часова

Комисија: 1. Милош Грбић, испитивач,

 1. Горан Јеличић , члан комисије

 2. Бранко Јакшић , председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Тодоровић Александар,

 

ГЕОГРАФИЈА:       Полагање 12.04.2022. године у 13.30 часова

Комисија: 1. Милош Грбић, испитивач,

 1. Горан Јеличић, члан комисије

 2. Бранко Јакшић, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Максић Данијел

 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК:                              Полагање – писмени део 12.04.2022.у 13:30

 • усмени део 13. 04. 2022.у 13:30

Комисија: 1. Ристивојевић Невена, испитивач,

 1. Младеновић Аница, члан комисије

 2. Рада Панић, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Анђелковић Александар,Видојевић Јована,Јовановић Иван

УСЛУЖИВАЊЕ:  Полагање :14.04.2022 године у 13:30

Комисија: 1. Кљајић Влада, испитивач,

 1. Иванов Ивица, члан комисије

 2. Гашић Горан, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Јовановић Иван,

 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК:      Полагање: Писмени део 14.04.2022. године у 13.30 часова

Усмени део: 15.04.2022.године у 13:30 часова

Комисија: 1. Рада Панић, испитивач,

 1. Кристина С. Чолић , члан комисије

 2. Емина М. Ђурковић  председник комисије.

Пријављени ванредни ученици:Видојевић Јована

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ: Полагање 18.04.2022.године у 13:30 часова

Комисија: 1. Милош Грбић ,испитивач,

 1. Горан Гашић, члан комисије

 2. Дејан Бојовић,председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Видојевић Јована,Данијел Максић

МАТЕМАТИКА :                                       Полагање – писмени део 18.04.2022.год у13:30

 • усмени део 19.04.2022.год.у 13:30

Комисија: 1. Даница Јанић, испитивач,

 1. Љиљана Јанковић, члан комисије

 2. Маријана Ненадовић, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Станојевић Ивана,Анђелковић Александар,

ИСТОРИЈА: Полагање 19.04.2022. године у 13:30 часова

Комисија: 1. Марина Младеновић, испитивач

 1. Сања Ц.Јовановић, члан комисије

 2. Бранко Јакшић, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Данијел Максић,

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ:  Полагање 19.04.2022. године у 13:30 часова

Комисија: 1. Сања Ц.Јовановић, испитивач,

 1. Марина Младеновић, члан комисије

 2. Бранко Јакшић , председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Тодоровић Александар

ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА: Полагање 20.04.2022. у 13:30

Комисија: 1. Бранко Јакшић, испитивач,

 1. Дејан Бојовић, члан комисије

 2. Виолета Аздејковић, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Грујић Александар

 

Пословна информатика у туризму и угоститељству :

Полагање :21.04.2022 у 13.30                                         

Комисија: 1. Јаковљевић Бојан, испитивач,

 1. Татић Предраг, члан комисије

 2. Аздејковић Виолета, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Грујић Александар

МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И  УГОСТИТЕЉСТВУ:  Полагање 21.04.2022. год. у 13.30

Комисија: 1. Бојан Јаковљевић, испитивач

 1. Предраг Татић, члан комисије

 2. Виолета Аздејковић, председник комисије.

Пријављени ванредни ученици: Тодоровић Александар

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА – ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР: Полагање 28.04.2022. године у 13:30 часова

Комисија: 1. Влада Кљајић, испитивач,

 1. Предраг Татић члан комисије

 2. Милош Грбић , председник комисије.

Пријављени ванредни ученик: Грујић Александар, Јанковић Гордан