Kineski proizvođači čipova mogu prilagoditi svoju proizvodnju tako da zaobiđu SAD sankcije.

Kineski proizvođači čipova mogu prilagoditi svoju proizvodnju tako da zaobiđu SAD sankcije.

Kineski proizvođači čipova mogu prilagoditi svoju proizvodnju tako da zaobiđu SAD sankcije

Vlada SAD je u oktobru uvela sankcije usmerene ka kineskim proizvođačima poluprovodnika i super-računara, nakon čega je globalna industrija poluprovodnika momentalno izgubila oko 240 milijardi zbog pada vrednosti deonica. Sada, kada su stigli novi finansijski izveštaji, čini se da će i američke kompanije pretrpeti veliki udarac.

Međutim, predstavnik jednog od najvećih proizvođača opreme za fabrike za proizvodnju poluprovodnika, Applied Materials kaže da kineske kompanije mogu da prilagode svoj proces proizvodnje tako da zaobiđu ograničenja koja uvode sankcije.

Zaobilaženje sankcija

Poslednja ograničenja koja je uvela vlada SAD ograničavaju uvoz američkih alata i tehnologija koje se mogu koristiti za proizvodnju logičkih čipova sa neplanarnim tranzistorima na 14 i 16 nm i sitnijim nodovima, 3D NAND sa 128 ili više slojeva i DRAM memorijskih čipova od 18 nm ili manje. Ovo su sve napredni proizvodni procesi koji se koriste danas i zahtevaju alate iz američkih kompanija kao što su Applied Materials, KLA i Lam Research.

Da bi slali opremu za pravljenje wafera (WFE) koja potpada pod nova pravila, američki proizvođači ovih specifičnih alata, kao i kompanije koje proizvode opremu koja sadrži američku tehnologiju, moraju dobiti dozvolu za izvoz od američkog Ministarstva privrede (DoC). Zahtevi za izdavanje dozvola će biti pregledani, ali je velika šansa da neće odobriti bilo kakve isporuke kineskim kompanijama kao što su SMIC i YMTC.

Applied Materials naglašava da bi neki od njegovih kupaca mogli prilagoditi svoje proizvodne procesa kako bi izbegli nove propise. Na primer, dok Applied to ne govori eksplicitno, mogli bismo da nagađamo da bi SMIC mogao da smisli 17 nm proizvodni proces, dok bi YMTC, na primer mogao da smanji broj aktivnih 3D NAND slojeva u svojim čipovima.

Dugotrajan proces

Ono što je problem u ovoj situaciji je što svako odstupanje od klasičnih procesa traje, tako da nije realno očekivati ozbiljne promene u skorijoj budućnosti.

Na primer, prelazak sa 14 nm na 17 nm će zahtevati od SMIC-ovih kupaca da značajno promene svoje postojeće dizajne kako bi postigli specifične performanse i ciljeve snage na krupnijem nodu. Štaviše, manja gustina tranzistora će značiti fizički veće čipove, što utiče na troškove, prinos, pa čak i na dimenzije pakovanja. Zbog toga očekujemo da će SMIC-ovi trenutni klijenti nastaviti da koriste 14 nm nodove dokle god ih ova kompanija može isporučivati. U međuvremenu, hipotetički 17 nm nod (pod pretpostavkom da ima finansijski smisla) mogao bi se koristiti za potpuno različite dizajne.

Za 3D NAND proizvođača YMTC, stvari su takođe izuzetno komplikovane. 128-slojni 3D NAND uređaji kompanije odgovaraju vrlo specifičnom 3D TLC ili 3D QLC kapacitetu. Ovo znači da će isključivanje nekih slojeva uticati na ekonomsku isplativost ovih uređaja. Dok proizvođači 3D NAND-a imaju izvesnu slobodu u pogledu broja aktivnih slojeva i kapaciteta, njihovi uređaji su kvalifikovani prema SSD kontrolerima i pravim drajvovoma. Promena procesa i prilagođavanje prema drugačijim konfiguracijama je dugotrajan proces, tako da će YMTC najverovatnije nastaviti da isporučuje aktuelne komponente dokle god bude mogao.

10% prihoda

Applied Materials, glavni proizvođač opreme za proizvodnju wafera, ove nedelje je saopštio da će ih američke sankcije kineskoj industriji poluprovodnika koje joj zabranjuju da isporučuje svoje napredne alate svojim klijentima u Kini koštati 2,5 milijardi dolara prihoda u fiskalnoj 2023. godini, ili 10 odsto prihoda kompanije od 25,79 milijardi dolara u fiskalnoj 2022. Kompanija će nastaviti da pokušava da dobije odgovarajuće izvozne dozvole od Ministarstva trgovine SAD.

Share