Карклајић Рајица

Карклајић Рајица

Година рођења (1952)

Почетак рада у просвети – 1982.

Звање – машински факултет

Предмети које предаје – машинске групе предмета

Разредно старешинство – нема