Миљаковић Станковић Љиљана

Миљаковић Станковић Љиљана

Година рођења: 1965.

Почетак рада у просвети: 1984.

Престанак рада у просвети: 1994.

Звање: IV степен образовања