Симић Зорка

Симић Зорка

Година рођења: 1946.

Почетак рада у просвети: 1989.

Престанак рада у просвети: 1989.

Звање: II степен образовња